האם יש בכוחו של תקנון אתר להסיר אחריות מבעליו? : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

האם יש בכוחו של תקנון אתר להסיר אחריות מבעליו?

צילום: עודד אליגון

לאחרונה נדרש בית המשפט לתביעות קטנות לסוגייה חשובה ורלוונטית, המדגישה לנו שוב את החשיבות הרבה בניסוח תקנון אתר אינטרנט ברור ומקיף ובכוחו של תקנון האתר להגן על בעליו.

במקרה שלפנינו, רכשו התובעים שני שוברים מוזלים לקבלת עיסוי בספא בשם "ספא גימל" באמצעות אתר המכירות "וואלה שופס", אשר הינו אחד מזירות המכירה האינטרנטי הגדולות, אם לא הגדולה שבהם, הפועלת בישראל. וואלה שופס מאפשר לבעלי עסקים שונים להציע את מרכולתם ושירותיהם לגולשים כאשר האתר מתווך ביניהם ומעניק להם פלטפורמה (במה) פרסומית, כאשר המוצרים או השירותים עצמם אינם מסופקים עלי ידי וואלה שופס, אלא על ידי בעלי העסק השונים.

לאחר תיאום מראש, הגיעו התובעים, בני הזוג לביא, אל הספא לקבלת העיסוי המיוחל, אך כאשר התברר לבעלי המקום כי לא הביאו עימם את השוברים עצמם, נדרשו לעזוב את המקום וחזרו בבושת פנים.

בני הזוג, אשר הרגישו כי עוול גדול נגרם להם הגישו תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב כנגד מכון הספא ואתר וואלה שופס בסך 4,740 ₪.

כיוון ומכון הספא לא טרח להגיש כתב הגנה או להופיע לדיון, נדרש בית המשפט לאחריותו של אתר וואלה שופס למעשי הספא ולשאלה האם קיימת לאתר אינטרנט המתווך בין בעלי עסקים לבין הגולשים אחריות בגין מעשיו של בעל העסק. וואלה שופס מבחינתה, הפנתה את בית המשפט לתקנון האתר שלה (אותו אישרו התובעים בטרם רכישת השוברים), אשר קובע באופן ברור כי היא איננה אחראית על השירותים או המוצרים המסופקים או נמכרים, וכי כל האחריות חלה על הספקים עצמם, דהיינו על מכון הספא. מכאן, טענה וואלה, כי אין לה כל יריבות עם התובעים.

האמנם לוואלה שופס אין כל אחריות?

בית המשפט דחה מכל וכל את טענתה של וואלה שופס להעדר יריבות וקבע באופן חד משמעי כי בנסיבות אלה לא ניתן לאתר המכירות פטור גורף מאחריות, רק מאחר וצוין כך בתקנון. תקנון האתר, כך נקבע, הינו חוזה אחיד (חוזה המנוסח על ידי צד אחד בלבד) ועל כן, תנאי בחוזה אחיד אשר מעביר אחריות לצד שלישי אינו תקף מאחר ונחשב תנאי מקפח. מכאן, וואלה שופס לא תוכל להתחמק מאחריותה לנזקים שגרם מכון הספא לתובעים, ככל ויקבע כי היא אחראית למעשי המכון.

נוכח כך, פנה בית המשפט לבדוק את אחריותה של וואלה למעשיו של הספא כלפי התובעים וקבע כי בנסיבות הללו, לוואלה שופס לא היתה כל שליטה על היחס המזלזל והמתנשא כלפי התובעים או לכך שמכון הספא סרב להעניק לתובעים את העיסוי ולכן היא איננה אחראית.

יחד עם זאת, קבע בית המשפט, בהערת אגב חשובה וקצת מדאיגה, כי נוכח פסק הדין אשר קובע קביעות בעייתיות כלפי אמינותו והתנהגותו של מכון הספא, ייתכן בהחלט כי ככל ו-וואלה שופס תמשיך לפרסם ולעבוד עם אותו מכון, היא עלולה להיות מחייבת בעתיד על כשליו ורשלנותו. יש לקוות כי כוונתו של בית המשפט בהקשר זה הוא באופן ספציפי למכון הספא, ולא, עלול להתפרש הדבר כי לאתרי אינטרנט החובה לערוך בדיקת "יושר" בטרם התקשרו עם ספקים או נותני שירותים. אין ספק כי מדובר בקביעה מרחיקת לכת שיש בה אפקט מצנן שאין מקומו בעולם האינטרנט.

בסופו של דבר חוייב מכון הספא בלבד לפצות את בני הזוג, על כשליו והתנהגותו.

פסק הדין מעלה ומחדד מספר סוגיות חשובות בקשר לתקנון אתר אינטרנט. לצד הכרה בתקנון כחוזה (אחיד) בין האתר לבין גולשיו, שולח בית המשפט מסר לכל אתרי האינטרנט באשר הם: אין די בניסוח תקנון אתר המסיר אחריות מהאתר באופן גורף. יש לוודא שאכן בנסיבות בהם ניתן השירות, אין ולא יכולה להיות לאתר שליטה במתן השירות או אספקת המוצר. וככל ומעורבותו של האתר באספקת המוצר או מתן השירות גודלת, כך גודלת בהתאם גם אחריותו.

מכל מקום, אנו כמובן ממליצים לעדכן את תקנוני האתר בהתאם לפסיקה זו.

ת"ק 50905-09-11 לביא ואחרים נגד פישר ואחרים

לייעוץ ולטיפול משפטי בנוגע לסוגיות הקשורות באינטרנט פנו אלינו או התקשרו 077-4050439

 לחזרה לעמוד דיני אינטרנט