ניסוח נכון של תניית שיפוט בהסכם : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

ניסוח נכון של תניית שיפוט ייחודית בהסכם 

רובם ככולם של הסכמים בזירה העסקית כיום כוללים תניית שיפוט.

תניית שיפוט היא תנאי או סעיף בהסכם אשר במסגרתו קובעים הצדדים היכן ימוקם בית המשפט אשר יהיה מוסמך לדון בסכסוך שקשור או נובע להסכם זאת במקום סמכות השיפוט שנקבעת בהתאם לדין. בהסכמים בינלאומיים, ניתן לקבוע גם על פי איזה דין יידון המקרה.

לחלופין, צדדים יכולים לקבוע כי במקרה של מחלוקת, העניין כלל לא יידון בבית משפט אלא באמצעות בורר, ואף לקבוע את הכללים שלפיהם יידון הבורר ואת אופן בחירת זהותו.

תניית שיפוט יכולה להיות בלעדית וייחודית, ויכולה להיות גם מקבילה. בהתאם לדין, על מנת לקבוע סמכות שיפוט ייחודית, נוסח התניה צריך להיות ברור באופן המייחד את הדיון לערכאת שיפוט מסוימת.

המצאותה של תניית שיפוט בהסכם או לחלופין מודעות לסעיף זה הוא משמעותי ביותר- תלוי כמובן באיזה צד של המתרס הנכם מצויים. בזירה שבה עסקאות גלובליות נערכות בהינף קליק, יש בכוחה של תניית השיפוט להעניק יתרון משמעותי לאחד הצדדים. למשל, התקשרות עם חברה אמריקאית בה קיימת תניית שיפוט לבית משפט אמריקאי בלבד, תקשה עד מאוד ניהול הליך משפטי במקרה של סכסוך או הפרת ההסכם, זאת לאור המרחק והעלויות המכבידות.

לא מן הנמנע שגם בהסכם בין שני צדדים המצויים בישראל יקבע כי סמכות השיפוט לא תהיה לישראל אלא למדינה אחרת.

אך מאחר וכאמור לעיל, קביעת סמכות השיפוט יכולה להשפיע על זכותו הבסיסית של צד להסכם לפנות לערכאות שיפוטיות ולהגן על זכויותיו, יש להקפיד כי ניסוח תניית השיפוט יעשה באופן ברור, מובלט וחד משמעי אשר לא יותיר מקום לספק.

כך למשל, במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, דחה  בית המשפט טענה לתחולתה של תניית שיפוט זרה אשר קבעה  כי הדין הקפריסאי יחול על כל מחלוקת וכי מקום השיפוט ייקבע לפי שיקול דעתו של ספקית מדיה מסויימת (אשר ניסחה את ההסכם).

באותו מקרה, ההסכם בין הצדדים הפנה (באמצעות לינק) לתנאי שימוש של אתר, בו בין יתר התנאים הותנתה הסמכות לדין הקפריסאי. כבוד השופט יהודה פרגו קבע כי הסכם שמפנה באמצעות לינק לתנאים אחרים אינו מצביע על כך שהצד השני אכן קרא, הסכים וחתם עליהם. על כן, קבע, אין אינדיקציה שהצד השני הסכים לאותה תניית שיפוט.

בנוסף, קבע השופט כי על מנת שתניית שיפוט תהיה אכן ייחודית, נוסח התניה צריך להיות ברור באופן המייחד את הדיון לערכאת שיפוט מסוימת. תניית שיפוט הנותנת מראש לאחד הצדדים את הזכות הבלעדית לבחור את פורום הדיון עת מתגלה מחלוקת בין הצדדים, כאשר זהות הפורום אינה מפורטת בהסכם, היא אינה תניית שיפוט ייחודית, כך לדברי בית המשפט (ת"א 38406-04-13 Media Shakers Corp נגד סלאון בע"מ ואח').

יוצא מכך, כי ככל והנכם מעוניינים לכלול תניית שיפוט שתייחד את מקום השיפוט לבית משפט באזור ספציפי או למדינה אחרת עם דין אחר, יש לעשות זאת באופן ברור, על מנת שבבוא היום, כאשר תבקשו לאכוף סעיף זה, לא יוכל הצד השני לטעון כי לא היה מודע אליו.

 לחזרה לעמוד דיני אינטרנט