זכויות יוצרים בלוח משחקים : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

אין זכויות יוצרים בלוחות משחקים

בית המשפט העליון דחה את הערעור שהגישה הפריימר ליג (הליגה הבכירה באנגליה) נגד הטוטו וקבע באופן חד משמעי כי אין זכויות יוצרים על לוח המשחקים שנקבע על ידי הפריימר ליג מאחר ואין בו כל יצירתיות.

תחילתה של פרשה זו היא בתביעה שהגישה הפריימר-ליג נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט (הטוטו) בטענה להפרת זכויות יוצרים בלוח המשחקים אותו היא עורכת, במסגרת טופס הטוטו המונפק מדי שבוע. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה וקבע כי אין יצירתיות בתהליך בחירת המשחקים וסידורם הסופי על גבי הלוחות.

חברות הפריימר ליג לא קיבלו את קביעת בית המשפט המחוזי וערערו לעליון.

כב"" השופט ג""ובראן, סקר תחילה את מבחני המקוריות בהם חייבת לעמוד כל יצירה המבקשת להיכלל תחת הגנת זכות יוצרים. מבחנים אלה הינם מבחן היצירתיות ומבחן העמל, כאשר המבחן המכריע הוא מבחן היצירתיות.

בהקשר ללוחות משחקי הכדורגל של הליגה האנגלית קבע בית המשפט העליון, כי אמנם הליגה האנגלית עמדה במבחן העמל, שכן הושקע מאמץ בקביעת סדר המשחקים והעלאתם אל לוח המשחקים, אך כשלה במבחן המרכזי, מבחן היצירתיות. בית המשפט קבע כי בבחירת המשחקים לא התבטאה כל מומחיות או דמיון המהווה ביטוי, ולו מזערי בלבד, לרוחו ולאישיותו של המחבר והמידע המוצג לגבי כל משחק הינו טריוויאלי למדי.

עוד קבע בית המשפט, כי הליך הבחירה של המשחקים אינו כולל כל תהליך מחושב של סינון נתונים ונראה בעיניו כי הדרך ההגיונית היחידה בהצגת כלל משחקי הליגות הנערכים במסגרתו של טורניר כדורגל, הינו בסידורם בלוחות על פי תאריך המשחק וציון שמות הקבוצות והמגרש בו ישחקו- כפי שעשתה הפריימר-ליג.

לאור כל זאת, פסק בית המשפט העליון, כי לפי חוקי מדינת ישראל, לפריימר ליג אין כל זכויות יוצרים בנתוני המשחקים המשוחקים באנגליה, הן לגבי כל משחק ומשחק והן בפרטי כלל המשחקים כמקשה אחת ומותר למועצת ההימורים לעשות בהם שימוש ללא צורך בקבלת רשות.

מעבר לכך ציין השופט ג""וברן, כי ממילא מועצת ההימורים לא השתמשה בכל הנתונים או בכל לוח המשחקים, אלא רק במשחקים בודדים ששולבו בטופס הטוטו ולכן גם אם היה נקבע שיש זכויות יוצרים בלוחות המשחקים הרי שהטוטו כלל לא הפר אותן.

פסק הדין הנ"ל בהחלט מחדד בפנינו את ההבדל בין יצירה שכל כולה תוצר של עמל ומאמץ (כמו ספר טלפונים למשל) לבין יצירה המשלבת גם יצירתיות המבטאת את התרומה המיוחדת והביטוי האישי של היוצר ליצירה שעליה בא חוק זכות יוצרים להגן.

לחזרה לעמוד זכויות יוצרים