תוכנת מחשב- זכויות יוצרים או פטנט : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

זכויות יוצרים בתוכנות מחשבתוכנת מחשב- זכויות יוצרים או פטנט

 

עד לבואן של תוכנות המחשב אל עולמנו, התרכזו דני זכויות יוצרים בהגנה על יצירות "מסורתיות" כגון יצירות ספרותיות ואומנותיות. ההתפתחות האדירה של עולמנו בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הביאה להכרה בצורך להגן על אותן יצירות חדשות.

במקביל להכרה כי יש להגן על אותן יצירות במסגרת הקניין הרוחני על מנת לשמור על אינטרסים הכלכליים של היוצר וכמובן על אינטרס החברתי המעודד יצירה והתפתחות טכנולוגית, התעוררה השאלה תחת איזו מטרייה תוענק ההגנה על יצירות חדשות אלה?

על אף קיומם של דיני הפטנטים אשר באופן מסורתי עסקו עד עתה בהתפתחויות טכנולוגיות,  העדיפו שיטות משפט שונות, וביניהם גם ישראל, להעניק הגנה דווקא בתחום זכויות היוצרים, כך שכיום מקובל בעולם כי תוכנות מחשב אינן כשירות לקבלת פטנט וכי ההגנה המתאימה ביותר עבורן במסגרות הקניין הרוחני הקיימות היא בתור 'יצירה ספרותית' במסגרת דיני זכויות יוצרים (אשר כאמור התמקדו עד כה ביצירות "מסורתיות" קרי יצירות אומנותיות וספרותיות, ולא טיפלו בסוג זה של יצירות).

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, אשר ניתנה לפני דור שלם והסתמכה על פסיקה אמריקנית שהשתנתה בינתיים (דבר המעמיד בספק את תקפותה של פסיקה זו), היקף ההגנה הניתן הינו רחב ומתפרש משלב האפיון של התוכנה ועד ליצירתה בפועל.

להבדיל מהגנת הפטנט, דיני זכויות היוצרים אינם מגינים על רעיונות, שיטות ותהליכים, כך שאף אם חברה תוכיח העתקה של תוכנה, ההגנה שהדין ייתן לה לא תחול עליהם כלל. הגנה על תוכנות מחשב דרך דיני הפטנטים, המעניקים אמנם הגנה על רעיונות אך מפקיעים אותן לתקופה מסויימת מידי הציבור, עלולה היתה להביא להאטה משמעותית בהתפתחות הטכנולוגית ולפגוע באינטרס הציבורי, אשר מעוניין בפיתוח ובהתקדמות הטכנולוגית שתמומש בהשראת הרעיונות הגלומים בתוכנה, בהיותם פתוחים לכל מתחרי השוק לפתח יישומים משל עצמם לרעיונות קיימים. ואכן, לא אחת פסקו רשמי הפטנטים ובתי המשפט כאשר נדרשו לכך, בבואם לדחות בקשות לרישום תוכנה כפטנט, כי קצב ההתפתחות המהיר בשוק התוכנות, מהווה הצדקה מיוחדת להשארת שוק הרעיונות פתוח לתחרות מתחילתו ולא לאחר עשרים שנה, "זמן השקול לנצח מבחינת עולם התוכנה", כלשון הפוסק בקניין רוחני מטעם רשם הפטנטים, נח שלו שלומוביץ'). 

יחד עם זאת, אין לפסול על הסף את האפשרות לרשום פטנט על תוכנה כלשהי. ישנן תוכנות שניתן להגן עליהם באמצעות פטנט. על מנת לקבל הגנת פטנט יש להראות כי התוכנה או תוצאת השימוש בעלות אפקט טכני- פעולת גומלין עם חומרה ולעמוד כמובן במבחני האמצאה כגון חידוש והתקדמות המצאתית.

קצרה היריעה כדי לעמוד על כל האבחנות בין שני עולמות אלה- זכויות היוצרים מחד ופטנטים מאידך. נקודת המוצא היא כאמור כי תוכנות מחשב זוכות להגנה דרך דיני זכויות היוצרים. יחד עם זאת, על אף שבתחילת הדרך נראה כי פסיקת בית המשפט העליון מעניקה לתוכנות מחשב הגנה כרחבה, בסופו של דבר, ועם התפתחות דין והפסיקה בעולם בנושא, עשויה הגנה זו להיות מצומצמת הרבה יותר.

 עוד לעניין זכויות יוצרים בתוכנות מחשב

לחזרה לעמוד זכויות יוצרים