רשימת לקוחות לא מהווה בהכרח סוד מסחרי : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

בית משפט: לא כל רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי

 

בית המשפט השלום בתל אביב, פסק לאחרונה כי רשימת לקוחות של חברת תוכנה המתמחה בבתי הלבשה והנעלה, המידע אודות כל לקוח, צרכיו ודרישותיו המיוחדים, אינם מהווים "גזל סוד מסחרי", מאחר ובמקרה הנ"ל לא הוכח כי המידע הטמון ברשימת הלקוחות זה אינו ניתן לגילוי בקלות ע"י מתחריה של החברה, אלא נראה כי מידע זה הינו נחלת הכלל.

פסיקה זו הגיעה בעקבות תביעה שהגישה חברת התוכנה כנגד מתחרה שלה בטענה לגזל סוד מסחרי ועילות נוספות, לאחר שהאחרונה גייסה לשורותיה עובדים לשעבר של התובעת ופנתה ללקוחותיה תוך שהיא עושה שימוש במידע הכולל רשימת הלקוחות של התובעת ומידע אודות מאפיינים אישיים של כל לקוח, צרכיו ודרישותיו המיוחדות.

בית המשפט פסק כי מאחר והתובעת והנתבעת עסקו בתחום דומה של שיווק קופות ממוחשבות בענף ההלבשה וההנעלה, ומאחר ומדובר בשוק בעל מספר לקוחות מצומצם, יחסית, אשר רק לעיתים רחוקות מצטרף לאלה לקוח חדש, רשימת הלקוחות של התובעת אינם מהווה "גזל סוד מסחרי" כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות. תנאי להיותו של מידע מסויים בגדר "סוד מסחרי" הינו כי המידע אינו ניתן לגילוי בנקל על ידי מתחריו של הטוען לסוד מסחרי ומאחר ובמקרה זה בית המשפט לא השתכנע כי מידע הכלל ברשימת הלקוחות הוא מידע שלא ניתן להשיגו בקלות אלא המידע הינו נחלת הכלל.

  

ת"א 21366-06 אופנת תוכנה בע"מ נגד א.ח.יישומים בע"מ

 

עוולות מסחריות