סימן מסחר: האם המילה "קולוני" היא מילה גנרית : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

 

אמריקן קולוני נגד גרוזלם קולוני- האם "קולוני" היא מילה גנרית?

 

ירושלים סימני מסחר סביב לה

בית המשפט המחוזי נדרש לאחרונה להכריע האם המילה האנגלית קולוני (Coloney) היא מילה גנרית אשר לא ניתן להפקיעה מידי הציבור באמצעות רישומה כסימן מסחר, או שמא היא מילה הכשירה לרישום היות ורכשה אופי מבחין ומזוהה עם המלון הירושלמי "אמריקן קולני".

תחילתה של הפרשה הינה כאשר המלון הירושלמי הותיק "אמריקן קולוני", אשר לזכותו רשום סימן מסחר על המילה "קולוני", גילה להפתעתו כי חברה אחרת מבקשת לבנות מלון בירושלים שימוקם במושבה הגרמנית ויקרא "גרוזלם קולוני". האחרונה אף הגישה בקשה לרישום שם זה כסימן מסחר.

בעלת המלון, חברת אמריקן קולוני אוף גרוזלם בע"מ, הגישה תביעה בבית המשפט המחוזי בטענה להפרת סימן המסחר "קולוני" וכן סימן המסחר "אמריקן קולוני" המוכר היטב אף שאינו רשום. התובעת טענה בנוסף כי הנתבעת גוזלת את המוניטין שלה ומטעה את ציבור הצרכנים. מנגד, טענה הנתבעת כי השימוש שהיא עושה בתיבה "קולוני" הינו לגיטימי מאחר והמילה "קולני" הינה מילה גנרית, הפתוחה לשימוש הכלל, בדיוק כשם שהיתה עושה שימוש במילה "המושבה".

לאחר שבחן לעומק את טענות הצדדים, קבע השופט נועם סולברג, כי אין כל ספק כי המילה "Colony" איננה גנרית ביחס לבתי מלון, מאחר והיא איננה מתארת או מציינת את הסוג, טיב, איכות, או את הזן שאליו משתייך בית-המלון. זאת להבדיל למשל מהשם "מנועי-דיזל" שהוא שם גנרי ביחס לענף המנועים, ומהשם "משקפי ראייה" הוא שם גנרי ביחס לענף האופטיקה. כן קבע השופט שאף אם היה מוכח בפניו כי המילה" קולני" היא אכן שם גנרי, הרי שמאחר והמלון רכש לעצמו מוניטין כה רב, היה ניתן לקבוע בוודאות כי המילה קולוני משוייכת אליו ומזוהה עימו.

קביעה מעניינת נוספת בהקשר זה היא קביעת בית המשפט כי התיבה "אמריקן קולוני" הינה סימן מוכר היטב בציבור, על אף שאינו רשום כסימן מסחר (כזכור, לזכות המלון רשומה רק המילה "קולוני"). הכרה שכזאת מקנה לבעלי המלון הגנה גם על המילים "אמריקן קולוני" מכוח פקודת סימני המסחר, על אף שלא נרשם מעולם בפנקס. לצורך הבחינה האם המילים הללו הן אכן מוכרות בציבור, בחן ראשית בית המשפט מהי מידת ההכרה של הסימן בחוגי הציבור הנוגע לעניין. זהו מבחן אובייקטיבי מובהק, שתכליתו לבחון האם הציבור הרלוונטי לתחום מכיר את הסימן ומקשר אותו לטובין של הטוען לזכות עליו. שנית, בחן בית המשפט עד כמה אותה הכרה באה כתוצאה ממאמצי שיווק, זאת מאחר ולצורך צליחת מבחן זה, נדרשת השקעת משאבים שיווקיים מטעם הטוען לזכות על הסימן, כדי להשריש את ההכרה בסימן בקרב הציבור הרלוונטי.

לאור כל זאת קבע השופט סולברג כי השימוש במילים "גרוזלם קולוני", או "Jerusalem Colony" מפר את סימן המסחר הרשום וסימן המסחר המוכר היטב של התובעת וכי יש בהם כדי להטעות את הציבור. על כן אסר על הנתבעת להמשיך ולהשתמש בתיבות אלו. מאחר והתובעת לא הוכיחה נזק בפועל, לא נפסקו לה פיצויים.

 

ת"א  9091/07 אמריקאן קולוני אוף גרוזלם בע"מ נגד הקולוני ירושלים בע"מ

 בחזרה לעמוד סימן מסחר