בית המשפט מגדיל את הפיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

הגדלת שיעור הפיצויים בהפרת זכויות יוצרים

פיצויים זכויות יוצרים

צילום: עודד אליגון

בחודש מאי 2008 נכנס לתוקפו חוק זכות יוצרים החדש והכניס עימו רוח עדכנית ומרעננת. בין יתר השינויים והעדכונים, שינה החוק את אחד ההסדרים המהותיים והמרכזיים שבו- סכום הפיצויים ללא הוכחת נזק.

פיצויים ללא הוכחת נזק, או בשמם השני- "פיצויים סטטוטוריים", משמשים למטרה כפולה. ראשית לדאוג כי ליוצר שהופרו זכויותיו יינתן פיצוי ראוי מאחר וסביר להניח שלא יצליח להוכיח נזק ממשי בשל שימוש לא מורשה ביצירתו ושנית על מנת להרתיע מפירים פוטנציאליים.

בתקופת הדין הקודם הורתה הפקודה כי יוצר אשר הופרו זכויות היוצרים שלו, זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק בגובה שבין 10,000 ₪ ל- 20,000 ₪. כך, נקבע לו סכום מינימום וסכום מקסימום שממנו בית המשפט בדרך כלל לא נהג לסטות.

החוק החדש שינה הסדר זה, כאשר תקרת הפיצוי בגין כל הפרה הועלתה לגובה של 100,000 ₪ בגין כל הפרה אך סכום המינימום שהיה נהוג עד כה הוסר ונקבע על אפס. כך, שכפועל יוצא מכך קיבל בית המשפט סמכות לפסוק איזה סכום שיראה לנכון, על פי פרמטרים שונים שהתווה המחוקק כגון משך ההפרה, עוצמתה, הרווח שזקף המפר בגינה ועוד.

על אף הרחבת שיקול הדעת של בית המשפט, ועל אף שסכומי התביעה (וכך גם האגרה שעל התובע לשלם) גדלו באופן משמעותי, ניכר כי בתי המשפט העדיפו לראות בפיצוי המסורתי שהיה נהוג לפי הדין הקודם כאמת מידה והמשיכו לפסוק פיצויים בשיעור דומה של בין 10,000 ל- 20,000 ₪ להפרה, למרות שבאופן פוטנציאלי יכלו לפסוק אחרת.

הנחת עבודה זו השתנתה לאחרונה בעניין גל מור נגד חן אזולאי, כאשר בית המשפט השלום בתל אביב פסק פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 30,000 ₪ בגין העתקת מאמר אחד מאתר אחד לאתר אחר. בקובעו כך, התחשב בית המשפט בשני פרמטרים עיקריים. האחד הוא כי שכתיבת מאמרים היא עיקר פרנסתו של התובע והשני, הוא התנהלותו של הנתבע והעובדה כי הוא מפר זכויות של אחרים כדבר שבשגרה.

הגדלת שיעור הפיצויים בחוק החדש נועדה לצורך מקרים אלה, בהם נדמה לבית המשפט כי הנסיבות מחייבות הטלת פיצוי משמעותי על מפר. מצד שני, הצבת טווח כה גדול הביאה עימה חוסר וודאות באשר לסכום לו זכאי בעל זכויות שיצירתו הופרה, ונוטע במקרים רבים תקוות שווא לקבלת סכומים גדולים יותר- דבר המהווה פעמים רבות תמריץ שלילי להגיע לפשרה שתמנע התדיינות שיפוטית ארוכה.

מאחר ומשפט ממוצע אורך כשנתיים ימים, רק לאחרונה מתחילים אנו לקבל פסקי דין המיישמים את החוק החדש. מעניין יהיה לראות האם בתי המשפט ימשיכו לראות בפיצויים הסטטוטוריים שהותוו בדין הישן כאמת מידה או יפרצו את גבולותיו.

נקודה מעניינת שיש לזכור בהקשר זה היא העובדה שהחוק החדש מכיר במצב בו מספר הפרות שנעשות באותו הקשר עלולות להחשב לעיתים כ"מסכת אחת של מעשים" ולהחשב כהפרה אחת בלבד. ייתכן ובמקרים אלה ירגישו בתי המשפט נוח יותר להעניק פיצוי משמעותי יותר- ובצדק.

חזרה לעמוד זכויות יוצרים