דואר זבל | ספאם : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

דואר דבל (ספאם)

תיקון מספר 40 לחוק התקשורת, הידוע בכינויו "חוק הספאם", קבע כללי משחק חדשים לעניין משלוח הודעות פרסומיות דרך המייל, הפקס והטלפון. רבים מן העסקים שעד עתה התבססו על שיטת שיווק ופרסום זו, מצאו את עצמם מול רשימות תפוצה ענקיות אך ללא היכולת לעשות בהן עוד שימוש. מצב זה, הוביל לא מעט עסקים לנסות למצוא "פרצות" בחוק או שיטות שונות על מנת להמשיך לשלוח את אותן הודעות. אך לצערי דווקא חוסר ידיעה של החוק, או יותר נכון פרשנת לא נכונה שלו, מביאה עסקים רבים לשלוח הודעות פרסומיות לנמענים בניגוד לחוק בכך לחשוף את עצמם לתביעות משפטיות ולהוצאות כספיות ניכרות.

להלן, אנסה לתת מספר עקרונות שיעזרו לכל אותם עסקים המעוניינים בכל זאת להשתמש בכלי שיווק אלה מבלי להסתכן בתשלום פיצויים. על מנת להשלים את התמונה אני ממליץ לעיין בחוק.

מיהו מפרסם ומהי פרסומת?

המונחים "פרסומת" ו"מפרסם" זוכים להגדרה די רחבה בחוק. כל מסר המופץ באופן מסחרי ומטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת נחשב כפרסומת וכל מי שמציע את שירותיו או עשוי לפרסם את עסקיו ייחשב כמפרסם. כך, שבמידה והנכם פועלים כעסק מסחרי קשה יהיה שלא ליפול תחת הגדרה זו.

איזו הסכמה נדרשת מהנמען?

על פי החוק, על הנמען להסכים באופן מפורש, מראש ובכתב על קבלת הודעה פרסומית. כך, שכל הסכמה אחרת שאיננה מפורשת (כמו הפנייה לתקנון האתר או לסעיף בחוזה) לא תמלא את דרישת החוק.

מכאן, כי כל הסכמה שאיננה מפורשת, כגון הפנייה לתקנון האתר לא תספיק ולא תמלא את דרישות החוק.

שימו לב, לפי החוק למפרסם מותר לשלוח הודעות פרסומיות רק לאחר שקיבל אישור מפורש מאת הנמען. במידה ולא מתקבלת הסכמה שכזאת, אסור למפרסם לשלוח כל דבר פרסומת. זהו מצב מנוגד למצב ששרר לפני החוק, אז הנמענים הוחזקו כמסכימים לקבל פרסומות כל עוד לא סרבו לכך.

יחד עם זאת, החוק מעניק למפרסמים מנגנון חלופי לקבלת הסכמה לשליחת פרסומות לאותם נמענים חדשים אשר התבקשו למסור את פרטים במהלך רכישה של מוצר או שירות, או כאשר היו במו"מ לרכישה. רק במידה והמפרסם ביצע את הפעולות הבאות, הוא יהיה רשאי לשלוח לנמענים אלה דברי פרסמת:

א.       הובהר לנמען כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך שליחת דבר פרסומת.

ב.       ניתנה לנמען הזדמנות לסרב לקבל דברי פרסומת והנמען לא עשה כן.

ג.        דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות שבשלם מסר הנמען את פרטיו.

פנייה חד פעמית לבית עסק

החוק מתיר למפרסמים לפנות לבית עסק, באופן חד פעמי, ולבקש את הסכמתם לקבלת דברי פרסומת מטעמם.

חובה לאפשר חזרה מהסכמה

בכל עת, רשאי הנמען להודיע למפרסם כי הוא אינו מעוניין להמשיך ולקבל עוד הודעות פרסומיות ועל המפרסם לאפשר לנמען להסירו מרשימת התפוצה.

פיצוי של עד 1,000 ₪ לכל הודעה

בכל מקרה של משלוח פרסומת בניגוד לחוק, לצד הסנקציה הפלילית, מעניק החוק לבתי המשפט את האפשרות לפסוק לנמענים פיצויים שאינם תלויים בנזק (פיצויים לדוגמא), בשיעור של עד 1,000 ₪ לכל הודעה.

משרדנו מייצג מדוורים ומפרסמים רבים ומסייע להם להתנהל נכונה ולהמנע מתביעות מכוח חוק הספאם. צרו עמנו קשר לקבלת ייעוץ בנושא.

לסקירת פסקי דין בנושא

מהי הודעת פרסומת?  מקרים שונים מפסיקת בתי המשפט

העליון עושה סדר: מהו הנטל להוכיח קבלת אישור דיגיטלי לקבלת דיוורים?

איך מקבלים אישור על קבלת פרסומות במגוון תחומים במהלך רכישת מוצר או שירות

לא ניתן להגיש תביעת ספאם בסדר דין מקוצר

חזרה לעמוד ראשי